HISTORICKÉ HRY PRE DETI, DOSPELÝCH A FIRMY

Hry sú vhodné aj pre firmy v rámci teambuildingu. STONOŽKA, LUKOSTREĽBA, VOĽNÝ ŠERM, DEKOMLATY, BUDZOGÁNE, HOD SEKERKAMI, LABYRINT ATD.


  • Historické hry (1)
  • Historické hry (2)
  • Historické hry (3)
  • Historické hry (4)
  • Historické hry (5)
  • Historické hry (6)
  • Historické hry (7)
  • Historické hry (8)